Feeds:
Inlägg
Kommentarer

KBs expertgrupp för utvärdering och kvalitetsutveckling har varit verksam 2012-2015.  Arbetet avslutas med en rapport som publicerades 11 november 2015.

Rapporten Utvärdering och kvalitetsutveckling på bibliotek finns nu på Expertgruppens hemsida på KB.

  • Rapportens första del beskriver expertgruppens arbete och de frågor som gruppen har ringat in och undersökt närmare.
  • Därefter följer en kortfattad beskrivning av området kvalitetsarbete med fokus på utvärdering, uppföljning samt kompetensutveckling. Där ges en översikt av området för att skapa en bakgrund för den läsare som vill få en mer teoretisk plattform för sin fortsatta läsning.
  • ”Utvärderingshjälpen” är tänkt som en enkel handledning. Där återfinns en kortare beskrivningar av kvalitativa och kvantitativa metoder. Exempelsamlingen är en gruppering av olika typer av uppföljningar och utvärderingar beskrivna med ämnesord. Både handledningen och exempelsamlingen är tänkta som hjälp och stöd för att
    välja metod för utvärdering/uppföljning.

    Marie Källberg, sjukhusbibliotekens representant i expertgruppen

Sjukhus på instagram

Hur många svenska sjukhus finns på Instagram? Och finns det sjukhusbibliotek som också finns på Instagram? Visst är det ett härligt format att marknadsföra sin verksamhet. Berätta gärna om ni finns på Instagram och hur ni tänker kring de bilder ni väljer att ”instagramma”. Jag har hittat följande sjukhus:

Från och med den 2 mars ansvarar Linnéuniversitetet för bibliotekstjänsterna för Landstinget i Kalmar län.

– Vårt mål är att vården ska få ett välutvecklat e-bibliotek som finns lättillgängligt på sjukhusen och även kan nås hemifrån eller på resor, säger Catta Torhell, överbibliotekarie vid Linnéuniversitetet.

– Detta är ett samarbete som vi verkligen har sett fram emot. Vi har idag en personalgrupp på cirka 60 personer med många olika specialiteter som kommer att bidra till att utveckla tjänsterna till landstinget på bästa sätt. Efterhand ska vi bygga ut tjänsterna genom olika ämnesguider och annat stöd, berättar Catta Torhell.

Huvuddelen av artiklar och litteratur för vårdens behov är idag digitalt tillgänglig och det som inte går att nå genom e-biblioteket levereras till vårdens alla enheter.

– Självklart ska våra bibliotekarier finnas som stöd och hjälp. Fyra bibliotekarier arbetar med tjänster direkt till vården och även våra övriga medarbetare är tillgängliga för landstingets informationsbehov. Mycket av kontakterna sker genom e-post, chatt, telefon och andra kanaler, men vid behov undervisar och handleder vi även på plats på sjukhusen.

För att allt ska gå så smidigt som möjligt finns bibliotekarier på plats i bibliotekslokalerna på sjukhusen i Kalmar och Västervik några timmar i veckan under mars månad. Därefter hänvisas landstingets personal till Linnéuniversitetets biblioteks service och tjänster.

Under flera års tid har Sverige haft två årliga konferenser för medicinska bibliotek, Eiradagarna som arrangerats av Eira och Medicinska bibliotekskonferensen som arrangerats av de medicinska universitetsbiblioteken.

Från och med 2015 slås de samman till en. Vi som arrangörer upplever detta samarbete som naturligt och tror att det kommer att ge oss chansen att skapa en ny, spännande och intressant mötesplats, som är minst lika uppskattad som sina föregångare.

Konferensen kommer vartannat år att arrangeras av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken. Konferensprogrammet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

Medicinska bibliotekskonferensen 2015, som äger rum i Stockholm 16 –17 april, ansvarar Eira för och  2016 är Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket värd.

Sammanslagningen berör inte de årliga Fortbildningsdagarna. Dessa arrangeras även fortsättningsvis av universitetsbiblioteken.

Årets konferens är på Vår Gård i Saltsjöbaden. Notera datumet 16-17 april.

http://www.inera.se/medicinska

ordmoln_eira_544x281

Konferenser 2015

En sammanställning över medicinska bibliotekskonferenser eller konferenser av intresse för oss har norska SMH sammanställt. Kan vara bra att titta på när vi ska planera inför och under 2015.

http://smhbloggen.wordpress.com/2014/12/08/konferanser-2015/

Sjukhusbiblioteken i Kronobergs läns landsting har under hösten öppnat ett nytt bibliotek på Sigfridsområdet i Växjö.

Välkommen att ta en virtuell titt på hur det gick till.

Biblioteket Sigfrid, som är ett bibliotek som främst servar psykiatrin i landstinget Kronoberg, har fått nya lokaler.

Lokalerna är belägna i entréhallen och har därför god tillgänglighet både för landstingets personal, och för patienter och närstående.

Biblioteket litet (70 km2) och tanken är att det växer ut utanför och in i entréhallen under öppettid med hjälp av bokvagnar och skyltmöbler på hjul – lite ”marknadsståndstänk”.

Inne i lokalen finns ett studierum med facklitteratur som medicin, psykologi och avd. O. Vidare finns en arbetsplatshylla med litteratur om  organisation, ledarskap, patientologi, arbetsmiljö, kommunikation etc och avdelningen Att skriva vetenskapligt.

En avdelning är tänkt att inspirera till hälsa och eftersom detta bibliotek främst riktar sig till psykiatrin ligger tyngdpunkten på mental hälsa. Två avdelningar – Fånga dagen och Humor – har tillkommit på önskemål från verksamheterna som vill kunna skicka patienter till en hylla som kan ge glädje och ro.

Det är ett stort arbete att flytta ett bibliotek och sjukhusbibliotekarierna började redan i mars med gallring och fix av olika slag men nu känns det toppen och biblioteket har fått många positiva kommentarer redan.

 

Kompetensinventering

I veckan skickar vi ut en enkät till alla sjukhusbibliotekschefer där vi vill reda ut vilka behov varje enskilt biblioteket har av kompetensutveckling och om det finns experter inom olika områden bland oss.

Vi hoppas att cheferna svarar på denna innan den 24 oktober så vi kan sammanställa behoven inför kommande utbildningsinsatser.

Dessutom samarbetar vi nu med Inera i planeringen av en introduktion för nyanställda i februari 2015. En introduktion där våra nyanställda kan stärkas i sin roll som sjukhusbibliotekarie och även passa på att skaffa sig ett nätverk med likasinnade. Mer information om detta kommer under vintern.